Religia

KONSPEKT DLA  KLASY  I

OPRACOWAŁ :  dr Piotr Kosiak

Lekcja  2 – 14 października

Nazwa bloku programowego: Jak Ci dziękować, drogi Jezu?

Temat: „ARKA NOEGO”

Cele główne:

 • poznanie opisu potopu i historia uratowania Noego i jego Arki,
 • zrozumienie, że Bóg jest tym, który Nas Kocha.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie dlaczego Bóg zesłał potop.
 • potrafi opowiedzieć historię o Arce Noego.
 • rozumie, że symbolem przyjaźni człowieka z Bogiem jest tęcza. 

Metody pracy:

 • rozmowa kierowana,
 • tworzenie planszy,
 • opowiadanie Biblijne.

Środki dydaktyczne:

Pismo Święte,  plansza z elementami historii o Noe,

Przebieg I jednostka lekcyjna:

 • Modlitwa
 • Rozmowa wprowadzająca w temat.
 • Opowieść Biblijna z Księgi Rodzaju o Arce Noego
 • Omówienie opisu