Konspekt zajęć

KONSPEKT DLA  KLASY  1 

OPRACOWAŁA: Agnieszka Płucienniczek

Lekcja  3 – 14 października

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat:  Dary jesieni

Cele główne:

 • poznanie nowej pory roku;
 • utrwalenie nazw warzyw;
 • słuchanie ze zrozumieniem tekstu literackiego;
 • analiza i synteza głoskowa wyrazów;
 • pisanie liter „e”, „E”, „i” , „I”
 • pisanie po śladzie połączeń literowych ea, oe;
 • układanie zdań z wyliczeniem elementów;
 • utrwalenie zasad obowiązujących w lesie.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • zna cechy charakterystyczne poszczególnych pór roku w tym jesieni;
 • wie co się dzieje jesienią w ogrodzie i lesie;
 • wymienia nazwy warzyw;
 • słucha uważnie tekstów czytanych przez nauczyciela;
 • poznaje drukowane i pisane litery „e’, „E”, „i”, „I”;
 • ćwiczy analizę i syntezę słuchową wyrazów zwierających głoski a, o, e, i;
 • wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach głoski i sylaby;
 • wie jak zachować się właściwie w lesie.

Metody:

 • słowna – polecenia, objaśnienia;
 • oglądowe – pokaz;
 • aktywizująca: elementy Metody Dobrego Startu ;
 • czynne: stawianie zadań do wykonania

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw.1 str.26-28, 30 – 35, Zagadki dla dzieci, MP3, plakaty przedstawiające: warzywa, las, zwierzęta leśne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat : Jesień w ogrodzie

 1. Jesień – omówienie charakterystycznych cech nowej pory roku.
 2. „Warzywa” słuchanie wiersza J. Tuwima.
 3. Zagadki słowne i rebusy.
 4. Zabawa ruchowa przy piosence „Smaczne warzywa”
 5. Kraina literek: poznajemy zapis litery „e”, „E”

II jednostka lekcyjna:

Temat: W kuchni miło i smakowicie

 1. Spiżarnia – poznanie sposobów przetwarzania warzyw i owoców.
 2. Rozmowa o podstawowych zasadach higieny podczas przygotowywania posiłków.
 3. Kraina literek: poznajemy zapis litery „i”, „I”
 4. Zdanie, wyraz – liczenie wyrazów w zdaniu ( rysowanie tyle kresek ile jest wyrazów z daniu)

III jednostka lekcyjna:

Temat: Co się dzieje w lesie jesienią?

 1. Słuchanie opowiadania pt. Kolacja u sowy”.
 2. Rozmowa na temat wysłuchanego utworu.
 3. Dary lasu – oglądanie ilustracji.
 4. „Dobrze – źle” oglądanie ilustracji przedstawiających właściwe zachowania.
 5. „Szkoło jak się masz” przygotowywanie piosenki na uroczystość pasowania na ucznia.