Konspekt zajęć

KONSPEKT DLA KLASY „0”,
OPRACOWAŁA: Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja 3 – 14 października

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna
Temat: Owoce, jarzynki –kolorowe witaminki.

Cele główne:

 • zapoznanie z wyglądem wielkiej i małej litery drukowanej i pisanej „ A”, „a”;
 • ćwiczenie słuchu fonemowego;
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej;
 • rozwijanie poczucia rytmu;
 • kształtowanie postawy prozdrowotnej u dzieci;
 • doskonalenie sprawności umysłowych : spostrzegania, porównywania, klasyfikowania, analizy i syntezy.

Cele szczegółowe: uczeń

 • zna graficzny obraz litery „A” , „a”;
 • umie odpowiednio reagować na polecenia nauczyciela;
 • potrafi dokonać analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • umie wyodrębnić pierwsze głoski w wyrazach;
 • potrafi dzielić wyrazy na sylaby z wyklaskiwaniem;
 • umie dobrać elementy według przyjętych zasad.

Metody:

 • słowna: pogadanka;
 • oglądowa;
 • aktywizująca: Metoda dobrego startu; burza mózgów.

Środki dydaktyczne: karty pracy 1, tacki, piasek, pomoce dydaktyczne

Przebieg:
I jednostka lekcyjna
Temat: Zapoznanie z pierwszą litera alfabetu – „A”.
1. „Zwierzenia aligatora” – słuchanie wiersza, wprowadzenie do nauki literek.
2. Wykonanie ćwiczeń z karty pracy str.36
3. Rysowanie literki „a” :w powietrzu, na wzorze, na tacce z piaskiem.
4. ”Co słychać na początku?” – ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
5. Praca plastyczna – ozdabianie litery „A”, „a”.

II jednostka lekcyjna:
1. Zajęcia zorganizowane na wolnym powietrzu.

III jednostka lekcyjna:
Temat: Owocowo – warzywny świat.
1. „Owoc czy warzywo” – klasyfikacja owoców i warzyw.
2.”Domino owocowo warzywne”.
3. „Gdzie jest pestka” – zajęcia badawcze.
4.”Piramida żywieniowa” – omówienie planszy dydaktycznej, Wykonanie ćwiczeń z kart pracy
5. „Jak zrobić sok pomidorowy?” – omówienie historyjki obrazkowej.