Religia

KONSPEKT DLA  KLASY  IV

OPRACOWAŁ :  dr Piotr Kosiak

Lekcja 1 14 października

Nazwa bloku programowego: W rodzinie Dzieci Bożych

Temat: X PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Cele główne:

 • poznanie dziesięciu przykazań Bożych- Dekalog,
 • poznanie opowieści o otrzymaniu Dekalogu przez Mojżesza.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • rozumie, co oznacza słowo Dekalog,
 • pozna treść dziesięciu przykazań,
 • zrozumie treść dwóch pierwszych przykazań Bożych.

Metody pracy:

 • rozmowa kierowana,
 • prezentacja Biblii,
 • opowiadanie Biblijne.

Środki dydaktyczne:

Pismo Święte, tablice dekalogu 

Przebieg I jednostka lekcyjna:

 • Modlitwa
 • Rozmowa wprowadzająca w temat.
 • Opowieść Biblijna
 • Poznanie X przykazań bożych
 • Co to jest Dekalog – rozmowa kierowana.
 • Uzasadnienie dlaczego powinniśmy żyć zgodnie z X Przykazaniami Bożymi.