Konspekt

Konspekt dla klasy  V

Opracowała :  Irena Bielawska-Khali

Lekcja  1– 14 października

Nazwa bloku programowego: Religia.

Temat: Poznaję Boga w Piśmie Świętym.

Cele główne:

 • Poznanie prawdy, że Pismo Święte jest księgą, w której Bóg mówi o sobie do człowieka;
 • Pragnienie poznania Boga w Piśmie Świętym i wdzięczność za słowo Boże.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozumie, że Pismo Święte jest listem Boga do ludzi;
 • Pamięta dialog z Mszy Świętej;
 • W skupieniu słucha słowa Bożego.

Religia- konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: dr Piotr Kosiak

Lekcja 4- 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Religia – Opowieści Biblijne

Temat: Boże Narodzenie. Opowieść o narodzinach Jezusa Chrystusa.

Cele główne:

 • uczeń zna znaczenie świąt Bożego Narodzenie;
 • uczeń zna i rozumie opowieść o narodzinach Jezusa Chrystusa.

Cele szczegółowe:

 • uczeń wyjaśniapojęcie Świąt Bożego Narodzenia;
 • uczeń zna znaczenie Świat Bożego Narodzenia.
 • uczeń wymienia oznaki Bożego Narodzenia (Szopka Bożonarodzeniowa, Tradycje Wigilijne, Śpiewanie Kolęd, zwyczaje Bożonarodzeniowe w Polsce i  Norwegii).

Metody:

 • opowieść biblijna ;
 • pogadanka;
 • praca w grupach;
 • „burza” mózgów.

Środki dydaktyczne:

Biblia, Szopka Bożonarodzeniowa, Opłatek Wigilijny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat  : Boże Narodzenie. Opowieść o narodzinach Jezusa Chrystusa.

 • Wyjaśnienie pojęcia Świąt Bożego Narodzenia.
 • Składniki i rodzaje oznak Bożego Narodzenia w Kościele i w domu.
 • Tradycje Bożego Narodzenia w Polsce i w Norwegii  – praca w grupach.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY  IV, V

OPRACOWAŁ: dr Piotr Kosiak

Lekcja 2  – 25 listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Adwent czas przygotowania do Bożego Narodzenia.

Cele główne:

 • uczeń wie co to jest okres Adwentu;
 • uczeń będzie potrafił przygotować się na święta Bożego Narodzenia.

Cele szczegółowe:

 • uczeń wyjaśnia pojęcie Adwent;
 • uczeń zna znaczenie okresu Adwentu
 • uczeń wymienia oznaki Adwentu ( Kalendarz adwentowy, Wieniec Adwentowy, Kolor Fioletowy );
 • uczeń zna funkcje okresu przygotowawczego zwanego Adwentem;

Metody:

 • opowieść biblijna ;
 • pogadanka;
 • praca w grupach;
 • „burza” mózgów.

Środki dydaktyczne:

Kalendarz Adwentowy, Wieniec Adwentowy, Tkanina koloru Fioletowego

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat  : Adwent czas przygotowania do Bożego Narodzenia.

 • Wyjaśnienie pojęcia Adwent.
 • Składniki i rodzaje oznak Adwentu w Kościele i w domu.
 • Przygotowanie do Bożego Narodzenia  – praca w grupach.

 

Religia

KONSPEKT DLA  KLASY  IV

OPRACOWAŁ :  dr Piotr Kosiak

Lekcja 1 14 października

Nazwa bloku programowego: W rodzinie Dzieci Bożych

Temat: X PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Cele główne:

 • poznanie dziesięciu przykazań Bożych- Dekalog,
 • poznanie opowieści o otrzymaniu Dekalogu przez Mojżesza.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • rozumie, co oznacza słowo Dekalog,
 • pozna treść dziesięciu przykazań,
 • zrozumie treść dwóch pierwszych przykazań Bożych.

Metody pracy:

 • rozmowa kierowana,
 • prezentacja Biblii,
 • opowiadanie Biblijne.

Środki dydaktyczne:

Pismo Święte, tablice dekalogu 

Przebieg I jednostka lekcyjna:

 • Modlitwa
 • Rozmowa wprowadzająca w temat.
 • Opowieść Biblijna
 • Poznanie X przykazań bożych
 • Co to jest Dekalog – rozmowa kierowana.
 • Uzasadnienie dlaczego powinniśmy żyć zgodnie z X Przykazaniami Bożymi.