Konspekt

Konspekt dla klasy V – VI 

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 2- 15 stycznia 

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Jezus naszą światłością

Cele ogólne:

 • Przygotowanie uczniów do świadomego przeżycia święta Ofiarowania Pańskiego
 • Ukazanie ,że Jezus jest światłością i prowadzi ludzi do Boga Ojca.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Uczeń zna treść perykopy biblijnej Łk2, 22-32
 • Zna datę i nazwę święta Ofiarowania Pańskiego
 • Wie dlaczego Jezusa nazywamy światłością świata
 • Potrafi  wskazać ,że Pan Jezus prowadził ludzi do Ojca , a w dzisiejszych czasach działa za pośrednictwem Kościoła
 • Wie , że każdy chrześcijanin ma ukazywać innym Pana Jezusa jako światłośc świata oraz sam  być światłem Bożym w środowisku ,w którym  żyje .

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V – VI

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 2-9 października 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  : Chcę zrozumieć Biblię.

Cele  ogólne:

 • Kształtowanie postawy umiłowania Biblii i systematycznej jej lektury
 • Wprowadzenie w odkrywanie Boga obecnego w Słowie.

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Podaje Autorów Pisma Świętego
 • Uznaje,że czytanie Pisma Świętego pogłebia więż z Bogiem i człowiekiem
 • Odszukuje teksty w Piśmie Świętym
 • Interpretuje prawdy zawarte w Słowie Bożym
 • Podejmuje autorefleksję na temat obecności i znajomości Biblii w swoim życiu

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V – VI

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 2- 25- września 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  : Beatyfikacja kard. S Wyszyńskiego Matki Elżbiety Róży Czackiej

Cele  ogólne:

 • Przedstawienie postaci Kard. Stefana Wyszyńskiego jako osoby godnej do naśladowania, której świadectwo życia i nauczanie stanowią nieprzemijające wartości w życiu człowieka
 • Poznawanie postaci Matki Elżbiety, odkrywanie jej życia oraz stosunku do niepełnosprawności

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Wyjaśnia najważniejsze wydarzenia z życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Podaje przykładowe zagadnienia nauczania kardynała
 • Potrafi opowiedzieć o życiu Matki Elżbiety Róży Czackiej.
 • Wie co wyróżniło Matkę Czacką oraz uczyniło jej życie  błogosławionym, szczęśliwym.

,

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV– V

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 5 – 20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  : TRIDUM PASCHALNE

Cele ogólne:

 • Zachęcenie uczniów do głębszego i świadomego uczestnictwa w obchodach-Tridum Paschalnego

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Omawia liturgiczne obrzędy Tridum Paschalnego
 • Uzasadnia religijny wymiar uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego
 • Odkrywa w sobie potrzebę głębszego zjednoczenia z Chrystusem w tajemnicy śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV– V

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 5 –  6 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  :  Sakrament Chrztu

Cele ogólne:

 • Poznanie  biblijnego tekstu o Chrzcie Jezusa;
 • Kształtowanie podstawy wdzięczności za dary otrzymywane na Chrzcie Świętym.

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Wie kto udzielał Chrztu Jezusowi;
 • Potrafi wymienić jakie łaski otrzymał na Chrzcie Świętym.

Konspekt

Konspekt dla klasy I- III, IV- V

Przygotowała- Irena Bielawska Khali

Lekcja 4- 12 grudnia 

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat :Jasełka 

Cele główne: 

 • Przybliżenie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 • Budzenie wrażliwości,kształtowanie pozytywnych przeżyć dziecka
 • Doskonalenie wyrazistej mowy ,wyrabiania pamięci,odwagi i  śmiałości u dzieci,
 • Rozwijanie uzdolnień aktorskich .

Cele szczegółowe : 

 • Potrafi opowiedzieć o najważniejszych faktach towarzyszących narodzinom Jezusa.
 • Rozumie i potrafi wyjaśnić podstawy wiary chrześcijańskiej
 • Umie opisać symbolikę prezentów jakie otrzymał Chrystus po narodzinach
 • Potrafi stworzyć miły i ciepły nastrój

ZADANIE DOMOWE Z DNIA 12.12. 2020   Nauczę sie kolęd : Przybieżeli do Betlejem, Pójdźmy wszyscy do stajenki

 

Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 2- 24 października

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat :Stworzenie świata i obraz jego Stwórcy na podstawie Księgi Rodzaju.

 Cele ogólne:

 • Praca z fragmentami Księgi Rodzaju;
 • Poznanie  wizji stworzenia zawartej w Księdze Rodzaju;
 • Kształtowanie wrażliwości na otaczający świat;
 • Modlitwa dziękczynna.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Uczeń zna treść Księgi Rodzaju;
 • Wie na czym polega wyjątkowy charakter Biblii;
 • Kreuje dojrzałe sądy i wnioski.

Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 11-22 Lutego

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Środa Popielcowa oraz znaczenie Wielkiego Postu.

Cele ogólne:

 • Zrozumienie sensu Wielkiego Postu i znaczenia pokuty

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wie ,co to jest Wielki Post i w jakim trwa czasie.
 • Zna znaczenie symbolu posypania głowy popiołem Środę Popielcową i fioletowy kolor szat liturgicznych.
 • Potrafi  określić swoje wady i z nimi walczyć

Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 9– 15 Luty

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Środa Popielcowa

Cele ogólne:

 • Zrozumienie sensu Wielkiego Postu i znaczenia pokuty

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wie ,co to jest Wielki Post i w jakim trwa czasie.
 • Zna znaczenie symbolu posypania głowy popiołem Środę Popielcową i fioletowy kolor szat liturgicznych.
 • Potrafi  określić swoje wady i z nimi walczyć .

Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7– 18 stycznia

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Sakrament Chrztu

Cele ogólne:

 • Poznanie  biblijnego tekstu o Chrzcie Jezusa;
 • Kształtowanie podstawy wdzięczności za dary otrzymywane na Chrzcie Świętym.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wie kto udzielał Chrztu Jezusowi;
 • Potrafi wymienić jakie łaski otrzymał na Chrzcie Świętym.