Konspekt

Konspekt dla klasy I- III, IV- V

Przygotowała- Irena Bielawska Khali

Lekcja 4- 12 grudnia 

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat :Jasełka 

Cele główne: 

 • Przybliżenie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 • Budzenie wrażliwości,kształtowanie pozytywnych przeżyć dziecka
 • Doskonalenie wyrazistej mowy ,wyrabiania pamięci,odwagi i  śmiałości u dzieci,
 • Rozwijanie uzdolnień aktorskich .

Cele szczegółowe : 

 • Potrafi opowiedzieć o najważniejszych faktach towarzyszących narodzinom Jezusa.
 • Rozumie i potrafi wyjaśnić podstawy wiary chrześcijańskiej
 • Umie opisać symbolikę prezentów jakie otrzymał Chrystus po narodzinach
 • Potrafi stworzyć miły i ciepły nastrój

ZADANIE DOMOWE Z DNIA 12.12. 2020   Nauczę sie kolęd : Przybieżeli do Betlejem, Pójdźmy wszyscy do stajenki

 

Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 2- 24 października

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat :Stworzenie świata i obraz jego Stwórcy na podstawie Księgi Rodzaju.

 Cele ogólne:

 • Praca z fragmentami Księgi Rodzaju;
 • Poznanie  wizji stworzenia zawartej w Księdze Rodzaju;
 • Kształtowanie wrażliwości na otaczający świat;
 • Modlitwa dziękczynna.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Uczeń zna treść Księgi Rodzaju;
 • Wie na czym polega wyjątkowy charakter Biblii;
 • Kreuje dojrzałe sądy i wnioski.

Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 11-22 Lutego

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Środa Popielcowa oraz znaczenie Wielkiego Postu.

Cele ogólne:

 • Zrozumienie sensu Wielkiego Postu i znaczenia pokuty

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wie ,co to jest Wielki Post i w jakim trwa czasie.
 • Zna znaczenie symbolu posypania głowy popiołem Środę Popielcową i fioletowy kolor szat liturgicznych.
 • Potrafi  określić swoje wady i z nimi walczyć

Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 9– 15 Luty

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Środa Popielcowa

Cele ogólne:

 • Zrozumienie sensu Wielkiego Postu i znaczenia pokuty

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wie ,co to jest Wielki Post i w jakim trwa czasie.
 • Zna znaczenie symbolu posypania głowy popiołem Środę Popielcową i fioletowy kolor szat liturgicznych.
 • Potrafi  określić swoje wady i z nimi walczyć .

Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7– 18 stycznia

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Sakrament Chrztu

Cele ogólne:

 • Poznanie  biblijnego tekstu o Chrzcie Jezusa;
 • Kształtowanie podstawy wdzięczności za dary otrzymywane na Chrzcie Świętym.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wie kto udzielał Chrztu Jezusowi;
 • Potrafi wymienić jakie łaski otrzymał na Chrzcie Świętym.

Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7– 11 stycznia

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Sakrament Chrztu

Cele ogólne:

 • Poznanie  biblijnego tekstu o Chrzcie Jezusa;
 • Kształtowanie podstawy wdzięczności za dary otrzymywane na Chrzcie Świętym.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wie kto udzielał Chrztu Jezusowi;
 • Potrafi wymienić jakie łaski otrzymał na Chrzcie Świętym.

Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 6 –30 listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Boże Narodzenie 

  Cele ogólne:

 • Praca z fragmentami  Pisma świętego;
 • Przybliżenie przy pomocy tekstów Ks. Jana Twardowskiego prawdy, że Bóg przychodzi na ziemię aby zbawić każdego człowieka.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Uczeń  zna ewangeliczne opowiadanie o Narodzeniu Pana Jezusa;
 • Rozumie prezentowane teksty i potrafi je omówić ;
 • Zna tradycje Wigilijne.

Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Khali

Lekcja 5 – 23- listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Bóg niezmienny w wierności / Adwent

Cele ogólne:

 • Celem jest ukazanie miłości Boga Kochającego i wiernego;
 • Uczeń wie co to jest okres Adwentu.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Zna siedem sakramentów;
 • Zauważa że człowiek wchodząc w grzech traci łączność z Bogiem;
 • Wyjaśnia pojęcie  Adwent;
 • Zna znaczenie okresu Adwentu;
 • Wymienia  znaki Adwentu.

Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: Irena Bielawska – Khali

Lekcja 4 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Miłość  Boga/Grzechem niszczę cały świat.

 Cele ogólne:

 • Ukazanie miłości Boga objawiającej się w przyjściu na świat Jezusa Chrystusa.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Wie, że każdy zły czyn pociąga konkretne konsekwencje;
 • Zna obietnicę pozostawioną przez Boga ludziom po opuszczeniu przez nich raju;
 • Wie w jaki sposób Bóg spełnił obietnicę;
 • Wyjaśnia ,w jaki sposób Bóg wspomaga człowieka w walce ze złem.

Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 3 – 26- października

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Plan lekcji i plan Boga.

 Cele ogólne:

 • Praca z fragmentami  Pisma świętego;
 • Pogadanka – czego pragnie Bóg;
 • Poznanie pragnień Boga.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Zna pragnienia Boga;
 • Wie kogo w Piśmie świętym nazywa się szczęśliwym;
 • Wie kto jest przyjacielem Jezusa.