Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7– 18 stycznia

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Sakrament Chrztu

Cele ogólne:

 • Poznanie  biblijnego tekstu o Chrzcie Jezusa;
 • Kształtowanie podstawy wdzięczności za dary otrzymywane na Chrzcie Świętym.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wie kto udzielał Chrztu Jezusowi;
 • Potrafi wymienić jakie łaski otrzymał na Chrzcie Świętym.

Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7– 11 stycznia

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Sakrament Chrztu

Cele ogólne:

 • Poznanie  biblijnego tekstu o Chrzcie Jezusa;
 • Kształtowanie podstawy wdzięczności za dary otrzymywane na Chrzcie Świętym.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wie kto udzielał Chrztu Jezusowi;
 • Potrafi wymienić jakie łaski otrzymał na Chrzcie Świętym.

Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 6 –30 listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Boże Narodzenie 

  Cele ogólne:

 • Praca z fragmentami  Pisma świętego;
 • Przybliżenie przy pomocy tekstów Ks. Jana Twardowskiego prawdy, że Bóg przychodzi na ziemię aby zbawić każdego człowieka.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Uczeń  zna ewangeliczne opowiadanie o Narodzeniu Pana Jezusa;
 • Rozumie prezentowane teksty i potrafi je omówić ;
 • Zna tradycje Wigilijne.

Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Khali

Lekcja 5 – 23- listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Bóg niezmienny w wierności / Adwent

Cele ogólne:

 • Celem jest ukazanie miłości Boga Kochającego i wiernego;
 • Uczeń wie co to jest okres Adwentu.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Zna siedem sakramentów;
 • Zauważa że człowiek wchodząc w grzech traci łączność z Bogiem;
 • Wyjaśnia pojęcie  Adwent;
 • Zna znaczenie okresu Adwentu;
 • Wymienia  znaki Adwentu.

Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: Irena Bielawska – Khali

Lekcja 4 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Miłość  Boga/Grzechem niszczę cały świat.

 Cele ogólne:

 • Ukazanie miłości Boga objawiającej się w przyjściu na świat Jezusa Chrystusa.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Wie, że każdy zły czyn pociąga konkretne konsekwencje;
 • Zna obietnicę pozostawioną przez Boga ludziom po opuszczeniu przez nich raju;
 • Wie w jaki sposób Bóg spełnił obietnicę;
 • Wyjaśnia ,w jaki sposób Bóg wspomaga człowieka w walce ze złem.

Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 3 – 26- października

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Plan lekcji i plan Boga.

 Cele ogólne:

 • Praca z fragmentami  Pisma świętego;
 • Pogadanka – czego pragnie Bóg;
 • Poznanie pragnień Boga.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Zna pragnienia Boga;
 • Wie kogo w Piśmie świętym nazywa się szczęśliwym;
 • Wie kto jest przyjacielem Jezusa.

Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 3 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat :Stworzenie świata i obraz jego Stwórcy na podstawie Księgi Rodzaju.

 

 Cele ogólne:

 • Praca z fragmentami Księgi Rodzaju;
 • Poznanie  wizji stworzenia zawartej w Księdze Rodzaju;
 • Kształtowanie wrażliwości na otaczający świat;
 • Modlitwa dziękczynna.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Uczeń zna treść Księgi Rodzaju;
 • Wie na czym polega wyjątkowy charakter Biblii;
 • Kreuje dojrzałe sądy i wnioski.

Religia

Konspekt dla klasy V

Opracowała: Irena Bielawska – Khali

Lekcja 1 – 28 września

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Uwielbiamy Boga za dzieło stworzenia.

Cele ogólne:

 • Wielbienie Boga za dzieło stworzenia;
 • Odkrywanie piękna zawartego w przyrodzie;
 • Analiza wiersza ks. J Twardowskiego;
 • Odczytanie przesłania poety;
 • Formułowanie prawdy dotyczącej przyczyny i sensu istnienia stworzeń.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Uczeń wie, że Bóg stworzył świat z nicości i czuwa nad nim;
 • Wie, że każde stworzenie boże jest dobre i powstało z miłości;
 • Potrafi odkryć  piękno zawarte w przyrodzie;
 • Chętnie używa chrześcijańskich pozdrowień.

Konspekt

Konspekt dla klasy  V

Opracowała :  Irena Bielawska-Khali

Lekcja  1– 14 października

Nazwa bloku programowego: Religia.

Temat: Poznaję Boga w Piśmie Świętym.

Cele główne:

 • Poznanie prawdy, że Pismo Święte jest księgą, w której Bóg mówi o sobie do człowieka;
 • Pragnienie poznania Boga w Piśmie Świętym i wdzięczność za słowo Boże.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozumie, że Pismo Święte jest listem Boga do ludzi;
 • Pamięta dialog z Mszy Świętej;
 • W skupieniu słucha słowa Bożego.

Religia- konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: dr Piotr Kosiak

Lekcja 4- 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Religia – Opowieści Biblijne

Temat: Boże Narodzenie. Opowieść o narodzinach Jezusa Chrystusa.

Cele główne:

 • uczeń zna znaczenie świąt Bożego Narodzenie;
 • uczeń zna i rozumie opowieść o narodzinach Jezusa Chrystusa.

Cele szczegółowe:

 • uczeń wyjaśniapojęcie Świąt Bożego Narodzenia;
 • uczeń zna znaczenie Świat Bożego Narodzenia.
 • uczeń wymienia oznaki Bożego Narodzenia (Szopka Bożonarodzeniowa, Tradycje Wigilijne, Śpiewanie Kolęd, zwyczaje Bożonarodzeniowe w Polsce i  Norwegii).

Metody:

 • opowieść biblijna ;
 • pogadanka;
 • praca w grupach;
 • „burza” mózgów.

Środki dydaktyczne:

Biblia, Szopka Bożonarodzeniowa, Opłatek Wigilijny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat  : Boże Narodzenie. Opowieść o narodzinach Jezusa Chrystusa.

 • Wyjaśnienie pojęcia Świąt Bożego Narodzenia.
 • Składniki i rodzaje oznak Bożego Narodzenia w Kościele i w domu.
 • Tradycje Bożego Narodzenia w Polsce i w Norwegii  – praca w grupach.