Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V – VI

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 2-9 października 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  : Chcę zrozumieć Biblię.

Cele  ogólne:

  • Kształtowanie postawy umiłowania Biblii i systematycznej jej lektury
  • Wprowadzenie w odkrywanie Boga obecnego w Słowie.

Cele szczegółowe – uczeń:

  • Podaje Autorów Pisma Świętego
  • Uznaje,że czytanie Pisma Świętego pogłebia więż z Bogiem i człowiekiem
  • Odszukuje teksty w Piśmie Świętym
  • Interpretuje prawdy zawarte w Słowie Bożym
  • Podejmuje autorefleksję na temat obecności i znajomości Biblii w swoim życiu

Leave a Reply