Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLASY II- II

OPRACOWAŁA  mgr Marta Walczak

Lekcja 3- 9 października 2021

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane. Edukacja       przyrodnicza

Temat: Różnica między roślinami i zwierzętami. Odżywianie.

Cele główne:

  • Zapoznanie uczniów z pojęciem odżywiania;
  • Wyjaśnienie podstawowych sposobów odżywiania;
  • Wyjaśnienie różnicy między zwierzętami i roślinami w sposobie odżywiania;
  • Wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi

  • Wyjaśnić czym jest odżywianie;
  • Wyjaśnić jakie znamy sposoby odżywiania;
  • Opisać jakie są różnice w sposobie odżywiania roślin i zwierząt.

 

 

Leave a Reply