Konspekt biologia

KONSPEKT DLA KLASY  V –  VI

OPRACOWAŁA  mgr Marta Walczak

Lekcja 3- 9 października

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Sposoby odżywiania.

Cele główne:

  • Zapoznanie uczniów z pojęciem odżywiania;
  • Wyjaśnienie podstawowych sposobów odżywiania występujących w świecie organizmów żywych;
  • Wyjaśnienie zależności występowania organizmów żywych od sposobu ich odżywiania;
  • Wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

  • Wyjaśnić czym jest odżywianie;
  • Wyjaśnić znaczenie odżywiania;
  • Opisać jakie są sposoby odżywiania wśród organizmów żywych;
  • Wyjaśnić zależność występowania organizmów żywych od sposobu ich odżywiania.

 

 

Leave a Reply