Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA:  mgr  Lucyna Pytka

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Nauczanie zintegrowane

Temat  :  W podróży po Polsce – zajęcia integracyjne z wykorzystaniem metod aktywizujących

Cele główne:

  • Kształtowanie postawy patriotycznej poprzez poznanie podstawowych wiadomości na temat – Polski

Cele szczegółowe:  uczeń potrafi:

  • Uczestniczyć w zabawach muzyczno – ruchowych
  • Wymienić symbole narodowe
  • Wyjaśnić znaczenie barw narodowych
  • Wskazać na mapie : Warszawę, Morze Bałtyckie, Tatry, Wisłę
  • Układać puzzle
  • Zgodnie współpracować w grupie

Leave a Reply