Konspekt

Konspekt dla klasy V – VI 

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 2- 15 stycznia 

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Jezus naszą światłością

Cele ogólne:

  • Przygotowanie uczniów do świadomego przeżycia święta Ofiarowania Pańskiego
  • Ukazanie ,że Jezus jest światłością i prowadzi ludzi do Boga Ojca.

Cele szczegółowe – Uczeń:

  • Uczeń zna treść perykopy biblijnej Łk2, 22-32
  • Zna datę i nazwę święta Ofiarowania Pańskiego
  • Wie dlaczego Jezusa nazywamy światłością świata
  • Potrafi  wskazać ,że Pan Jezus prowadził ludzi do Ojca , a w dzisiejszych czasach działa za pośrednictwem Kościoła
  • Wie , że każdy chrześcijanin ma ukazywać innym Pana Jezusa jako światłośc świata oraz sam  być światłem Bożym w środowisku ,w którym  żyje .

Leave a Reply