Konspekt

Konspekt dla klasy I, II i III

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 2- 15 stycznia 

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Chrzest Pański- namaszczenie Chrystusa do wypełnienia Zbawczej misji.

Cele  ogólne:

  • Zrozumienie i przyjęcie prawdy, że Pan Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem, przez chrzest należymy do Chrystusa i jesteśmy powołani do głoszenia Dobrej Nowiny.

Cele szczegółowe – Uczeń:

  • Rozumie prawdę, że Chrystus przychodzi, aby zbawić wszystkich;
  • Podaje datę obchodów Chrztu Pańskiego.

Leave a Reply