Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLASY II i III
OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 8 – 15 STYCZNIA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Edukacja przyrodnicza

Temat 1 :   Jak prowadzić obserwacje przyrodnicze ?

Cele główne :

  • Świadomość złożoności świata przyrodniczego.
  • Świadomość konieczności doboru metody obserwacji przyrodniczej jako właściwej

drogi poznawania świata przyrodniczego.

  Cele  szczegółowe :  Uczeń

  • Potrafi wyjaśnić pojęcie obserwacja
  • Zna narzędzia jaki posługuje się obserwator

 

Leave a Reply