KONSPEKT

KONSPEKT DLA  PRZEDSZKOLA

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

LEKCJA 1- 11 LISTOPADA

Nazwa bloku programowego: BODY

Temat:   PARTS OF BODY

Cele główne:

 • Znajomość nazw części ciała w języku angielskim;
 • Poznanie podstawowych kolorów w języku angielskim;

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Potrafi wymienić w języku angielskim podstawowe części ciała;
 • Potrafi wskazać na swoim ciele wymawiane przez nauczyciela nazwy części ciała;
 • Zna podstawowe kolory w języku angielskim;
 • Śpiewa i ilustruje ruchem piosenki.

Metody:

 • Metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań, metoda ćwiczeń;
 • Metody oglądowe: obserwacja i pokaz, przykład osobisty nauczyciela, udostępnianie sztuki: utwory muzyczne;
 • Metody słowne: opowiadania, Uczenie piosenek.

Środki dydaktyczne:

Głośniczek, flashcards-obrazki, makieta „Kangaroo”, kolorowe kwadraciki;

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: BODY – ACTIONS SONGS

 • Powitanie piosenką „Hello song”;
 • „Color song” – wprowadzenie podstawowych kolorów w języku angielskim;
 • Odklejanie i przyklejanie kwadracików z kolorami – osłuchanie z nazwami kolorów;
 • Song „Head, shoulder, knees and toes” – pokazywanie części ciała za nauczycielem;
 • Odkrywanie i nazywanie obrazków przedstawiających części ciała;
 • Piosenka z pokazywaniem „One little finger”;
 • Pożegnanie z piosenką „Bye, bye song”.