KONSPEKT

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  5 – 11 listopada

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat:  Mowa zwierząt

Cele główne:

 • zapoznanie z definicją dźwięku;
 • znajomość zasad zachowania się podczas kontaktów ze zwierzętami;

Cele szczegółowe- uczeń:

 • wie jak powstaje dźwięk;
 • zna wyrazy nazywające dźwięki;
 • wie jak zachować się w kontaktach ze zwierzętami;
 • potrafi wymienić miesiące jesienne;
 • liczy głoski, sylaby oraz litery w wyrazach.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań; metoda ćwiczeń;
 • słowne: rozmowy, zagadki, objaśnienia, instrukcje, metody żywego słowa;
 • oglądowe: obserwacja zjawiska.

Środki dydaktyczne:

 • „Nasze ćwiczenia klasa2” cz.1, zeszyty w 3 linie, kubki po jogurcie, sznurek, nożyczki, kartka A4, kredki.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: STRASZLIWE DECYBELE

 • Sprawdzenie pracy domowej;
 • Wklejanie wyrazów opisujących dźwięki, jakie wydają różne przedmioty i zwierzęta;
 • Wykonanie doświadczenia dotyczącego dźwięku „kubeczkowy telefon”;
 • Wspólne wysuwanie wniosków odnośnie tego, czym jest dźwięk.

 

II jednostka lekcyjna:

Temat: JAK POROZUMIEWAJĄ SIĘ ZWIERZĘTA ?

 • Rozszyfrowywanie zakodowanych wyrazów;
 • Zapisywanie wyrazów w kolejności alfabetycznej;
 • Łączenie nazw zwierząt z nazwą dźwięku, jakie ono wydaje;
 • Zapisywanie krótkich zdań dotyczących zachowań zwierząt;
 • Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej – zdania dotyczące zasad postępowania w kontaktach z psem.

 

III jednostka lekcyjna:

Temat: JESIENNE MIESIĄCE

 • Uzupełnianie kalendarza – kolorowanie nazw jesiennych miesięcy na kolor czerwony;
 • Czytanie przysłów dotyczących miesiąca wrzesień oraz wykonanie ilustracji do wybranego przysłowia;
 • Uzupełnianie tabelki – liczenie w wyrazach głosek, liter oraz sylab.