KONSPEKT

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  5 – 11 listopada

Nazwa bloku programowego: Wild animals.

Temat: At the zoo.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych,
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Poznaje i utrwala nazwy zwierząt,
 • Potrafi opisać zwierzęta,
 • Współpracuje z innymi dziećmi w czasie czytania z podziałem na role,
 • Ćwiczy używanie czasowników: „be” i „have”.

Metody:

 • Metody praktyczne: pytania i odpowiedzi,
 • Ruchowa,
 • Aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

 • Materiały multimedialne,
 • Podręcznik,
 • Zeszyt ćwiczeń.

 

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

TEMAT: AT THE ZOO

 • Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 • Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 • Nauczyciel zapoznaje uczniów z nowym słownictwem.
 • Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
 • Pożegnanie nauczyciela z klasą.