Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY: Przedszkole

OPRACOWAŁA:  mgr Joanna Dębicka

Lekcja  7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Body

Temat:   My body

Cele główne:

 • znajomość nazw części ciała w języku angielskim;
 • poznanie podstawowych kolorów w języku angielskim.

Cele szczegółowe:

 • potrafi wymienić w języku angielskim podstawowe części ciała;
 • potrafi wskazać na swoim ciele wymawiane przez nauczyciela nazwy części ciała;
 • zna podstawowe kolory w języku angielskim;
 • śpiewa i ilustruje ruchem piosenki.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań, metoda ćwiczeń;
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz, przykład osobisty nauczyciela, udostępnianie sztuki: utwory muzyczne;
 • metody słowne: opowiadania, uczenie piosenek.

Środki dydaktyczne:

Głośniczek, telefon, flashcards-obrazki, pacynka „Cookie”, makieta „Kangaroo”, kolorowe kwadraciki, książka „Colors”, plakat do piosenki „in the red town…”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: My body

 1. Powitanie piosenką „hello song”.
 2. Odklejanie i przyklejanie kwadracików z kolorami – osłuchanie z nazwami kolorów.
 3. Odgadywanie kart schowanych w brzuszku kangura.
 4. Powtórzenie piosenki „Head, shoulder, knees and toes” – pokazywanie części ciała za nauczycielem.
 5. Czytanie książki „Colors”.
 6. Piosenka z pokazywaniem „One little finger”.
 7. Piosenka „In the red, red town…”.
 8. Pożegnanie piosenką „Bye-bye song”.

Leave a Reply