Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 2

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: My room

Temat:  I can dance

Cele główne:

 • znajomość podstawowych nazw czynności w języku angielskim.

Cele szczegółowe:

 • nazywa proste czasowniki opisujące hobby w języku angielskim;
 • zapisuje przeczenia z czasownikami w języku angielskim;
 • opowiada co potrafi robić w języku angielskim.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością; metoda ćwiczeń;
 • oglądowe: udostępnianie sztuki: utwory muzyczne;
 • słowne: rozmowy, objaśnienia, zagadki.

Środki dydaktyczne:

Ćwiczenia „My world 2”, płyta cd „My world 2”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: I can dance

 1. Powitanie oraz rozgrzewka językowa.
 2. Przyklejanie nazw czynności w odpowiednich miejscach na ilustracji.
 3. Odsłuchanie nagrania w języku angielskim oraz numerowanie ilustracji.
 4. Zapisywanie zdań oznajmujących oraz przeczeń z czasownikami w języku angielskim.
 5. Odszukiwanie czasowników spośród innych wyrazów.
 6. Rysowanie czynności, które dziecko potrafi oraz krótka pogadanka na ten temat.
 7. Pożegnanie oraz podsumowanie zajęć.

 

 

 

Leave a Reply