Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 7   – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Toys

Temat: My favourite toy

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń utrwala nazwy zabawek;
 • uczeń potrafi wskazać odpowiedni obrazek na podstawie nagrania;
 • uczeń powtarza liczby do 10.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

Materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio, zeszyt ćwiczeń

 

Przebieg

I jednostka lekcyjna

Temat :       My favourite toy.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel utrwala z uczniami słownictwa dot. zabawek.
 4. Uczniowie wypełniają karty pracy.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Leave a Reply