Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Wild animals

Temat: Review

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • powtórka materiały z rozdziału 3.

Cele szczegółowe:

 • uczeń utrwala wiedzę poznaną w toku nauczania;
 • opisuje zwierzęta i ich zwyczaje;
 • pracuje w grupach.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

Materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio, zeszyt ćwiczeń

 

Przebieg

I jednostka lekcyjna

Temat        Review.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Uczniowie wykonują karty pracy w ramach powtórki.
 4. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Leave a Reply