Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Weather

Temat:   How’s the weather?

Cele główne:

 • znajomość nazw przymiotników opisujących pogodę.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • potrafi wymienić nazwy opisujące pogodę w języku angielskim;
 • zna podstawowe części ciała w języku angielskim;
 • potrafi liczyć do 10 w języku angielskim;
 • śpiewa i ilustruje ruchem piosenki.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń;
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz: czynnośći, przykład osobisty nauczyciela, udostępnianie sztuki: utwory muzyczne;
 • metody słowne: opowiadania, uczenie piosenek.

Środki dydaktyczne:

Płyta cd, odtwarzacz płyt cd, pacynka „Cookie”, flashcards-obrazki, makieta okna, korki do liczenia, karty z cyframi.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: How’s the weather?

 1. Powitanie piosenką „Hello song”.
 2. Piosenka z pokazywaniem „How’s the weather?”.
 3. „Window game” – zabawa w odgadywanie pogody.
 4. Zabawa w szukanie obrazków po sali – powtórzenie nazw części ciała.
 5. Liczenie na konkretach do 10 w języku angielskim.
 6. Pożegnanie piosenką „Bye, bye song”.

Leave a Reply