Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Home sweet home

Temat: The amazing journey – a beautiful house

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje i utrwala nowe słownictwo;
 • ćwiczy użycie zwrotu there is/ there are;
 • czyta z podziałem na role.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

Materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio, zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat   : The amazing journey: a beautiful house.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego.
 2. Wprowadzenie do tematu lekcji, uczniowie słuchają historyjki.
 3. Nauczyciel zapoznaje uczniów z nowym słownictwem.
 4. Uczniowie czytają tekst i odpowiadają na zadania związane z nim.
 5. Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Leave a Reply