Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 7  – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: What’s your job?

Temat: What do you want to be?

Cele główne:

 • rozwijanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń potrafi powiedzieć kim chce być i co lubi robić;
 • poznaje nowe słownictwo.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • metody aktywizujące: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń, nagrania audio

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat   : What do you want to be?

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Uczniowie pracują w grupach.
 4. Uczniowie samodzielnie najpierw pisemnie, a potem ustnie opowiadają kim chcą zostać w przyszłości.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

Leave a Reply