Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Let’s get together

Temat: Skill’s checkpoint 3

Cele główne:

  • kształtowanie umiejętności językowych;
  • powtórka wiadomości z działu 3.

Cele szczegółowe:

  • uczeń utrwala wiedzę;
  • samodzielnie tworzy plakat.

Metody:

  • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
  • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

Materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio, zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat   : Skill’s checkpoint 3.

  1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
  2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
  3. Uczniowie powtarzają materiał wykonując zadania.
  4. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

Leave a Reply