Konspekt – Przygotowania do I Komunii.

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:  mgr Katarzyna Rutkowska

Lekcja  5 – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Okres Wielkiego Postu

Temat: Jezus wzywa nas do nawrócenia i pokuty. Przygotowanie do szczerej spowiedzi świętej.

Cele główne:

 • poznanie znaczenia Wielkiego Postu;
 • poznanie przypowieści o synu marnotrawnym;
 • przygotowanie do szczerej spowiedzi świętej.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • zna znaczenie Wielkiego Postu;
 • wie kogo oznacza syn marnotrawny i kogo przypomina Ojciec przebaczający synowi;
 • wie jak przygotować się do szczerej spowiedzi świętej;
 • wie co to jest sakrament pokuty i co należy zrobić, aby otrzymać odpuszczenie grzechów.

Metody:

 • pogadanka;
 • przypowieść biblijna;
 • rozmowa kierowana

Środki dydaktyczne:

Mały Katechizm – Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i komunii świętej.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

 1. Modlitwa przed nauką religii.
 2. Rozmowa wprowadzająca w temat.
 3. Przypowieść biblijna o synu marnotrawnym.
 4. Omówienie warunków, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać odpuszczenie grzechów w sakramencie pokuty:
 5. a) Rachunek sumienia,
 6. b) Żal za grzechy,
 7. c) Mocne postanowienie poprawy,
 8. d) Spowiedź szczera,
 9. e) Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.
 10. Modlitwa po nauce religii.

 

 

Leave a Reply