Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA:  mgr Monika Monsen

Lekcja  12 – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Parki Narodowe na wyżynach

Cele główne:

  • uczeń charakteryzuje Parki Narodowe leżące w pasie wyżyn.

Cele szczegółowe: uczeń:

  •  wskazuje położenie Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej,
  •  wskazuje położenie Ojcowskiego Parku Narodowego i Roztoczańskiego Parku Narodowego,
  • charakteryzuje wpływ turystyki na przyrodę w parkach narodowych.

Metody:

  • podające: pogadanka;
  • praktycznych działań;
  • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Parki narodowe na wyżynach

  1. Wskazanie na mapie terenu Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej.
  2. Rozmowa na temat Ojcowskiego i Roztoczańskiego Parku Narodowego.
  3. Rozmowa na temat wpływu turystyki na przyrodę parków narodowych.

Leave a Reply