Konspekt

Konspekt klasa III
Opracowała: Ewa Złomka

Lekcja 1 – 18 marca

Nazwa bloku programowego: Początki istnienia państwa Polskiego.
Temat: Mieszko I i chrzest Polski

Cele główne: uczeń

 • wie kim byli Słowianie
 • wie skąd wzięła się nazwa Polska
 • potrafi opowiedzieć kim był Mieszko I
 • zna legendę o Lechu, Czechu i Rusie, o złym księciu Popielu oraz o gościnnym Piaście
 • utrwalenie i powtórzenie wiadomości

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie jakie było największe osiągnięcie Mieszka I oraz do czego doprowadziło.
 • zna datę chrztu Polski
 • wie kim była Dobrawa
 • potrafi rozpoznać godło Polski

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia
 • aktywizująca burza mózgów

Środki dydaktyczne:
mapa Polski, karty pracy, zdjęcie godła Polski

Przebieg:
I jednostka lekcyjna:

 • Mieszko I
 • Okoliczności przyjęcia chrztu Polski
 • Chrześcijaństwo
 • Przykładowy test z godłami różnych krajów

Leave a Reply