Konspekt

Konspekt dla klasy  VII

Opracowała: Ewa Złomka

Lekcja 13 – 18 marca

Nazwa bloku programowego:  Polska w okresie międzywojennym

Temat: Okoliczności wybuchu  II wojny światowej

Cele główne:  uczeń: 

 • wie kim był Adolf Hitler i Józef Stalin
 • potrafi wyjaśnić czym była organizacja Hitlerjugen
 • zna datę oraz potrafi opisać okoliczności podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow

Cele szczegółowe:

 • uczeń wie czym były obozy pracy, potrafi wymienić minium 2 i gdzie się znajdowały.
 • potrafi podać datę wybuchu II wojny światowej.
 • wie czym były łagry
 • potrafi wyjaśnić terminy: Faszyzm oraz Stalinizm

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia
 • aktywizująca burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Zdjęcia przedstawiające Józefa Stalina oraz Adolfa Hitlera, karty pracy, podręcznik do historii klasa VII “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy VII, ilustracja przedstawiająca organizacje Hitlerjugen, do której należały dzieci i młodzież do 10 roku życia.

Przebieg:

I  jednostka lekcyjna: 

 1. Adolf Hitler
 2. Jozef Stalin
 3. Wybuch II wojny Swiatowej
 4. Organizacja Hitlerjugen
 5. Pakt Ribbentrop- Mołotow
 6. Faszyzm, Stalinizm

 

Leave a Reply