Konspekt

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: Anna Bryszewska

Lekcja 15- 21 kwietnia

Nazwa bloku programowegoFarm animals.

Temat: Farm animals- introduction.

Cele główne:

 • nazywanie zwierzat z farmy po angielsku
 • utrwalenie nazw zwierzat z dżungli
 • rozwijanie słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu
 • umiejętność odpowiadania na proste pytanie w języku angielskim
 • nazywanie cyfr

Cele szczegółowe:

 • mówi i ilustruje ruchem wierszyki
 • śpiewa i ilustruje ruchem piosenki
 • zna nazwy zwierząt z farmy
 • angażuje się w zabawy ruchowe
 • potrafi policzyć do pięciu

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda total phisical response (reagowania całym ciałem);
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz, przykład osobisty nauczyciela, udostępnianie sztuki: utwory muzyczne, nagrania wierszy, odgłosy zwierząt;
 • metody słowne: uczenie piosenek, uczenie wierszy, zabawy ruchowe, taniec.

Środki dydaktyczne:

Odtwarzacz płyt CD,  jungle animals, farm animals, pacynka owieczka, wierszyk „Three little monkeys”,  wierszyk „One, two a kangaroo”, odgłosy zwierząt z farmy

Przebieg  lekcji

I  jednostka lekcyjna:

 1. Powitanie piosenką „Good morning”
 2. Pacynka owieczki zadaje dzieciom pytanie: „How old are you?”
 3. Piosenka „One, two a kangaroo”
 4. Powtórzenie z użyciem flashcards jungle animals.
 5. Wierszyk „Three Little Monkeys” (wyliczanka)
 6. Zabawy z użyciem flashcards farm animals.
 7. Rozpoznajemy odgłosy zwierząt.
 8. Żegnamy się wierszykiem „Goodbye, goodbye”.

 

Leave a Reply