Konspekt

Konspekt dla klasy 1

Opracowała: Anna Bryszewska

Lekcja 15- 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego:  Revision.

Temat:  Revision and play „Very hungry caterpillar”

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych
 • rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim
 • twórcze wykorzystanie języka

Cele szczegółowe:

 • uczeń utrwala dotychczas zdobytą wiedzę.
 • uczeń potrafi odpowiedzieć na proste pytania w języku angielskim.
 • uczeń angażuje się w przygotowanie przedstawienia.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań
 • metody słowne: objaśnienia, instrukcje, rozmowy
 • metoda atywizująca: gry i zabawy
 • metoda TBR (total body response)

Środki dydaktyczne:

odtwarzacz płyt CD, piłka, pacynka owieczka, flashcards fruits;

Przebieg zajęć:

I jednostka lekcyjna

 1. Powitanie uczniów.
 2. Proste pytania w języku angielskim na rozgrzewkę.
 3. Zabawy ruchowe utrwalające dotychczas zdobytą wiedzę.
 4. Próba do przedstawienia „Very Hungry Caterpillar” (Bardzo Głodna Gąsiennica).
 5. Pożegnanie klasy.

 

Leave a Reply