Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  15-21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Pisownia cząstek „bym”, „byś”, „by”.

Cele główne:

 • utrwalenie wiadomości o pisowni cząstek „bym”, „byś”, „by”.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi wypisać z tekstu czasowniki, w których występuje cząstka „by”;
 • potrafi przekształcić wypowiedź tak, aby cząstka „ by” była w zdaniu zapisana łącznie;
 • wie w jaki sposób należy zapisywać cząstki bym, byś, by w podanych zdaniach.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: praca w grupach

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia  klasa V „ Słowa na start”, karty pracy przygotowane przez nauczyciela

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Ćwiczenia praktyczne.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów.

 

 

 

 

Leave a Reply