Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  15-21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Akcent wyrazowy.

Cele główne:

 • zebranie i utrwalenie wiadomości o akcencie wyrazowym.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie co to jest akcent wyrazowy i na jaką najczęściej pada sylabę ;
 • potrafi wypisać z tekstu wyrazy, w których akcent pada na drugą sylabę od końca;
 • potrafi podać odpowiednie formy czasowników i określić w nich sylaby akcentowane.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia  klasa VII „ Słowa na start”, karty pracy przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Ćwiczenia praktyczne.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów.

 

 

Leave a Reply