Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  15-21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: J. polski

Temat : Głoska a litera

Cele główne:

 • poznanie różnic pomiędzy głoską a literą
 • poznanie podziału głosek

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie co to jest głoska ;
 • wie co to jest litera ;
 • wie co to jest samogłoska;
 • wie co to jest spółgłoska;
 • potrafi wskazać w wyrazie samogłoski;
 • potrafi podzielić wyraz na głoski i litery;

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia  klasa IV „ Słowa na start”, karty pracy przygotowane przez nauczyciela

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

Temat: Różnice między głoską a literą.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Ćwiczenia praktyczne.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów.

II jednostka lekcyjna :

Temat: Samogłoski i spółgłoski.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Ćwiczenia praktyczne.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply