Konspekt

RELIGIA – KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:   mgr Katarzyna Rutkowska

Lekcja  08 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Pamiętam, wierzę i wypełniam.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie najważniejszych wiadomości.

Cele główne:

 • utrwalenie poznanych modlitw;
 • praktyczne przygotowanie się do spowiedzi;
 • uświadomienie dzieciom ważnej roli przyjęcia I Komunii Świętej.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie, jak ważne znaczenie ma przyjęcie Pana Jezusa do swojego serca;
 • potrafi przystąpić do pierwszej spowiedzi świętej;
 • wspólnie ze wszystkimi wypowiada poznane modlitwy.

Metody:

 • pogadanka;
 • rozmowa kierowana.

Środki dydaktyczne:

Mały Katechizm – Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

„Bliscy sercu Jezusa” – podręcznik do religii.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

 1. Modlitwa przed nauką religii.
 2. Rozmowa na temat: Jak ważne dla nas jest Przyjęcie Pana Jezusa do swojego serca.
 3. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi świętej.
 4. Powtórzenie i utrwalenie poznanych modlitw.
 5. Wręczenie uczniom świadectwa potwierdzającego udział w zajęciach religii przygotowujących do I Komunii Świętej.
 6. Modlitwa po nauce religii.

 

 

Leave a Reply