Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:   mgr Katarzyna Rutkowska

Lekcja  15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Utrwalenie wiadomości.

Cele główne:

 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania testów;
 • powtórzenie wiadomości zdobytych w klasie III;
 • przygotowanie dzieci do uroczystości z okazji Dnia Matki.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • czyta i rozumie zadania testowe;
 • samodzielnie rozwiązuje test;
 • wspólnie z nauczycielem sprawdza i analizuje poprawność wykonania swoich zadań testowych;
 • doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem;
 • utrwala części mowy;
 • rozwiązuje zadania tekstowe z matematyki;
 • posługuje się znakami rzymskimi;
 • porównuje dowolne liczby w zakresie 1000;
 • dokonuje obliczeń matematycznych do 1000;
 • potrafi wykonać rysunek symetryczny;
 • mówi wiersz i śpiewa piosenki.

Metody:

 • podające;
 • aktywizujące;

Środki dydaktyczne:

testy; scenariusz uroczystości z okazji Dnia Matki, magnetofon.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat Test z edukacji polonistycznej.

 1. Przywitanie dzieci.
 2. Rozwiązywanie testu z edukacji polonistycznej.
 3. Wyjaśnianie niezrozumiałych dla dzieci poleceń.
 4. Sprawdzenie pracy domowej.

II jednostka lekcyjna:

Temat : Test z edukacji matematycznej.

 1. Rozwiązywanie testu z edukacji matematycznej.
 2. Wyjaśnianie niezrozumiałych dla dzieci poleceń.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Analiza zadań testowych.

 1. Wspólne omówienie z uczniami zadań testowych z edukacji polonistycznej i matematycznej, poprawa błędów.
 2. Przygotowanie dzieci do zbliżającej się uroczystości z okazji Dnia Matki.
 3. Podsumowanie dnia.
 4. Pożegnanie dzieci.

 

Leave a Reply