Konspekt

KONSPEKT DLA Przedszkola

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja 1– 15 września

Nazwa bloku programowego: What color is my nose?

Temat: Who is Boo?

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słowa dotyczące szkoły;
 • Uczeń kształtuje umiejętności aktywizujące;
 • Poznanie przez uczniów nowego kolegi z książki;

Metody:

 • Wykład;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe;
 • Zagadki obrazkowe;

Środki dydaktyczne:  muzyka „Liten, Listen”, „Hello Boo”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat : Who is Boo?

 • Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego.
 • Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 • Podkład muzyczny „Listen, Listen”, „Hello Boo”.
 • Nauczyciel przedstawia uczniom potworka z książki- Boo.
 • Uczniowie słuchają oraz starają się odtworzyć samodzielnie podane słownictwo.
 • Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

Leave a Reply