Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja 1– 15 września

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat: School

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słowa dotyczące szkoły;
 • Uczeń kształtuje umiejętności aktywizujące współprace w grupach oraz przestrzeganie zasad podczas gier.

Metody:

 • Wykład;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe;
 • Zagadki obrazkowe;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony  https://www.youtube.com/watch?v=eVcLfRTu-10

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat : School

 • Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 • Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 • Nauczyciel utrwala z uczniami nowe słownictwo i zwroty za pomocom obrazków.
 • Uczniowie słuchają oraz starają się odtworzyć samodzielnie podane słownictwo.
 • Pożegnanie nauczyciela z klasą.

Leave a Reply