Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Władze Rzeczypospolitej Polskiej. Zaułek słówek – rodzaje zdań w języku polskim. Rośliny uprawiane na polu.

Cele główne:

 • Scharakteryzowanie polskiego rządu i wyjaśnienie różnic między sejmem a senatem;
 • Umiejętność rozróżniania wypowiedzeń ze względu na cel wypowiedzi;
 • Umiejętność definiowania wypowiedzeń oznajmujących, rozkazujących, pytających;
 • Umiejętność rozpoznawania roślin uprawianych na polu.

Cele szczegółowe:Uczeń:

 • Charakteryzuje polski rząd, wie kto jest prezydentem i premierem;
 • Wie czym zajmuje się sejm i senat;
 • Rozpoznaje wypowiedzenia oznajmujące, rozkazujące i pytające;
 • Rozpoznaje i nazywa rośliny uprawiane na polu.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Burza mózgów;
 • Obserwacja;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 1A, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.1, rośliny uprawiane na polu, karty wzbogacające słownictwo charakteryzujące rośliny uprawiane na polu, karty z rodzajami zdań, karta pracy – mierzenie temperatury

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Władze Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Omówienie terminów związanych z władzami w Polsce,
 2. Omówienie różnic między sejmem i senatem.

II jednostka lekcyjna: 

Temat:  Zaułek słówek – rodzaje zdań w języku polskim.

 1. Charakterystyka poszczególnych rodzajów wypowiedzeń,
 2. Ćwiczenia związane z rozpoznawaniem rodzajów zdań.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Rośliny uprawiane na polu.

 1. Przedstawienie roślin uprawianych na polu,
 2. Omówienie pracy domowej związanej z pomiarem temperatury.

 

Leave a Reply