Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY  O

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  3 – 10 Listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Dziękuję, proszę, przepraszam –słowa niezbędne w życiu i w modlitwie

Cele główne:

  • Uczeń rozumie słowa „dziękuję, proszę, przepraszam” oraz ich zastosowanie w modlitwie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Opisuje znaczenie słów grzecznościowych „dziękuję, proszę, przepraszam”;
  • Umie wymienić sytuacje, w których stosuje słowa „dziękuję, proszę, przepraszam” i określa, jaki wpływ mają te słowa na odbiorcę;
  • Określa, jakie znaczenie mają słowa grzecznościowe używane w modlitwie.

Metody:

  • Wykład;
  • Burza mózgów;
  • Wyjaśnianie.

Środki dydaktyczne:

Informacje dotyczące modlitw

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dziękuję, proszę, przepraszam –słowa niezbędne w życiu i w modlitwie

  1. Umie wymienić sytuacje, w jakich stosuje słowa: proszę, dziękuję, przepraszam
  2. Wyjaśnienie znaczenie słów Dziękuję, proszę, przepraszam w kontekście modlitwy
  3. Nauka Pacierza – przypomnienie ostatniej lekcji

 

 

 

Leave a Reply