Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0 

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 5 –10 listopada

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie litery „M” i „ T” oraz cyfry „2”. 11 listopada, jako polskie święto narodowe oraz zapoznanie z symbolami narodowymi Polski.

Cele główne:

 • Charakterystyka litery „M” i „T” oraz cyfry „2”;
 • Utrwalenie zapisu graficznego litery „A” i „0” ;
 • Zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi;
 • Zapoznanie uczniów z treścią i melodią Hymnu Polski;

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi rozpoznać symbole narodowe Polski i je scharakteryzować;
 • Charakteryzuje słowo niepodległość;
 • Potrafi właściwie nazwać symbole Polski i wyjaśnić ich znaczenie;
 • Potrafi rozpoznać hymn Polski;
 • Potrafi zapisać literę „M” i „T” oraz cyfrę „2”;
 • Potrafi wskazać literę „M” i „T” pośród innych;
 • Potrafi zapisać literę „A” i „O”.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Zgadywanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, zdjęcia, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie litery „M” i „T” oraz cyfry „2”.

 1. Scharakteryzowanie litery „M” i „T” oraz cyfry „2”, jako znaku graficznego,
 2. Próby zapisu graficznego litery „M” i „T” oraz cyfry „2”,
 3. Utrwalenie zapisu graficznego litery „A” i „O” oraz zwrócenie uwagi na staranność.

II jednostka lekcyjna:

Temat: 11 listopada, jako polskie święto narodowe oraz zapoznanie z symbolami narodowymi Polski.

 1. Wyjaśnienie znaczenia słowa niepodległość,
 2. Przedstawienie symboli narodowych Polski,
 3. Zapoznanie z Hymnem Polski.

Leave a Reply