Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Zaułek słówek – „ó”. Dlaczego mózg jest ważny? Wielka litera.

Cele główne:

 • Klasyfikacja wyrazów z „ó”;
 • Charakterystyka postaci Janusza Korczaka;
 • Charakterystyka ludzkiego mózgu;
 • Charakterystyka wyrazów pisanych wielką literą.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna podstawowe zasady pisowni wyrazów z „ó” oraz potrafi je stosować;
 • Wie, kim jest Janusz Korczak i czym się zajmował;
 • Wie, czym jest mózg i do czego potrzebny jest człowiekowi;
 • Wie, które wyrazy zapisuje się wielką literą.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 1A, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.1, Wklejka do zeszytu, Kartki a3, Kredki/Flamastry.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaułek słówek – „ó”.

 1. Napisanie sprawdzianu;
 2. Przedstawienie podstawowych zasad pisania wyrazów z „ó”;
 3. Wykonanie plakatów przedstawiających poznane zasady pisania wyrazów z „ó”;
 4. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Dlaczego mózg jest ważny?

 1. Przeczytanie czytanki o Januszu Korczaku i wykonanie ćwiczeń;
 2. Scharakteryzowanie ludzkiego mózgu i jego funkcji;
 3. Wykonanie ćwiczeń z zakresu przerobionego materiału;
 4. Omówienie zadań domowych związanych z tematem.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Wielka litera.

 1. Scharakteryzowanie podstawowych zasad dotyczących pisania wyrazów wielką literą;
 2. Wielka litera – ćwiczenia praktyczne;
 3. Omówienie zadań domowych związanych z przerobionym materiałem.

Leave a Reply