Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe.

Temat: Odmiana rzeczownika przez przypadki.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Sprawnie rozpoznaje rzeczowniki wśród innych części mowy;
 • Umie odmienić rzeczownik przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Zna wszystkie przypadki gramatyczne i umie stawiać odpowiednie pytania;
 • Potrafi używać poprawne formy gramatyczne w swoich wypowiedziach.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wyjaśnianie.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”, karteczki z rzeczownikami w odpowiednich formach gramatycznych.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Uczymy się odmieniać rzeczownik przez przypadki.

 1. Powitanie i przypomnienie wiadomości o rzeczowniku;
 2. Dokładne omówienie przypadków gramatycznych;
 3. Ćwiczenia językowe związane z odmianą rzeczownika przez przypadki;
 4. Zabawa „Jaki to przypadek” – losy z zapisanymi rzeczownikami w różnych przypadkach. Odgadywanie.

Leave a Reply