Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  4 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe.

Temat: Rodzaje wyrazów ze względu na znaczenie.

Cele główne:

 • Poszerzenie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie;
 • Rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z różnych źródeł informacji.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to są synonimy;
 • Wie, co to są antonimy;
 • Wie, co to jest wyraz wieloznaczny;
 • Wie, co to jest homonim;
 • Wie, co to jest eufemizm.

Metody:

 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy VIII „Słowa na start”, fragmenty tekstów

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Rodzaje wyrazów.

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Wypisanie na tablicy wyrazów o różnym lub tym samym znaczeniu;
 3. Podział wyrazów ze względu na znaczenie. Wyjaśnienie terminów;
 4. Ćwiczenia praktyczne w stosowaniu wyrazów z uwzględnieniem ich znaczenia.

 

Leave a Reply