Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  5 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe.

Temat: Wypowiedzi pisemne: sprawozdanie

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie i rozumie, jak zbudowane jest sprawozdanie z filmu i spektaklu;
 • Dostrzega zależności między poszczególnymi częściami kompozycyjnymi sprawozdania;
 • Odróżnia w planie sprawozdania elementy istotne od nieistotnych;
 • Tworzy plan sprawozdania;
 • Wykorzystuje wskazówki i rady w trakcie tworzenia sprawozdania;
 • Pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym;
 • Objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w omawianych tekstach.

Metody:

 • Wykład informacyjny;
 • Pogadanka;
 • Rozmowa kierowana.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy VIII „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Piszemy sprawozdanie z obejrzanego filmu

 1. Powitanie i powtórzenie wiadomości o rodzajach wyrazów;
 2. Prezentacja kompozycji sprawozdania z filmu;
 3. Układanie planu sprawozdania;
 4. Ćwiczenia w redagowaniu sprawozdania z filmu;
 5. Zadanie domowe: ćwiczenia 3, 4 s. 83-84.

Leave a Reply