Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Paulina Kociołek

Lekcja  7 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie liter „B”, „b” oraz „C”, „c” oraz  P”, „p”. Zdrowe odżywianie.  W świecie mikołajowych prezentów

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z wyglądem pisanej litery „B”, „b”, C”, „c” oraz P”, „p”
 • Utrwalenie sposobów zdrowego odżywiania.
 • Stymulowanie aktywności dzieci poprzez zabawy i zadania;

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Poznaje obraz graficzny liter „C”, „c”, „B”, „b, P”, „p”
 • Potrafi wskazać podane litery w tekście
 • Zna sposoby zdrowego odżywiania.
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem.
 • Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchową,

Metody pracy:

 • Opowiadanie, pogadanka, wyjaśnienie.
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

 • Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” cz. 2
 • Ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców” cz. 2
 • Karty pracy
 • Kartki papieru A4
 • Kredki, mazaki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Buty dla Kuby – wprowadzenie liter „B”, „b”. Zdrowe odżywianie.

 • Zapoznanie uczniów z literą „B”, „b” – czytanie tekstu  pt. „To mama i Beata.”– podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 8-9.–
 • Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 5-6 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2.
 • Pogadanka na temat zdrowego odżywiania, omówienie ilustracji z podręcznika „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 10-11.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: „C” jak cebula.

 • Omawianie ilustracji z użyciem litery „C” oraz czytanie tekstu , pt. „To Cecylka i jej mama.”– podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str.12-13.
 • Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 9 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2
 • Ćwiczenia z kartą pracy – litera „C”.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Mikołajowe prezenty. Litera „P”.

 • Słuchanie ze zrozumieniem oraz omówienie tekstu „Prezent dla Mikołaja” D. Gellner – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 30
 • Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 20 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2
 • Praca plastyczna pt. „Prezent dla Świętego Mikołaja”.

 

 

 

Leave a Reply