Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  5 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Święta, to nie tylko prezenty

Cele główne:

  • Zapoznanie uczniów z pojęciem Świąt Bożego Narodzenia pod kątem przeżyć duchowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Potrafi opowiedzieć o najważniejszych faktach towarzyszących narodzinom Jezusa;
  • Rozumie i potrafi wyjaśnić podstawy wiary chrześcijańskiej;
  • Umie wyjaśnić, dlaczego Boże Narodzenie powinno być świętem dla naszej duszy a nie tylko chwilą na otrzymywanie prezentów.

Metody:

  • Wykład;
  • Burza mózgów;

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Święta to nie tylko prezenty

  1. Wyjaśnienie uczniom, kim byli rodzice Jezusa i jaką rolę pełnili w jego życiu doczesnym;
  2. Opisanie narodzin Jezusa oraz metafizycznych zdarzeń temu towarzyszących;
  3. Zapoznanie uczniów z historią odwiedzin Chrystusa przez Trzech Króli oraz opisanie symboliki prezentów, jakie Chrystus otrzymał po narodzinach;
  4. Rysowanie dowolnej sceny nawiązującej do Bożego Narodzenia.

Leave a Reply