Konspekt

LEKCJA 7-  1  grudnia

Opracowała:  praktykantka Dorota Gundersen

Nazwa bloku programowego:  W  świątecznym nastroju

Temat:  List do Św. Mikołaja

Dziecko:

 • Potrafi wypowiedzieć się na temat jego wizji Świętego Mikołaja
 • Wie z jakimi świętami wiąże się ta postać
 • Zna historie obdarowywanie przez świętego Mikołaja
 • Potrafi wykonać pracę plastyczną adekwatną do
 • Umie uważnie słuchać opowieści o św. Mikołaju i zapamiętywać symboliczne fragmenty
 • Rozwija sprawność manualną

Zajęcia praktyczne:

 • Powitanie piosenką inscenizowaną ruchem pt „ Rączki robią klap, klap, klap…”
 • „Święty Mikołaj” pogadanka na temat jego postaci oraz z jakim Świętami możemy go utożsamić
 • Słuchanie bajki o Świętym Mikołaju
 • Zestawienie wszystkich informacji poznanych podczas pogadanki i w czasie słuchania bajki o świętym Mikołaju.
 • Wykonanie prac plastycznych na temat „ List do Świętego Mikołaja”
 • Wystawa wykonanych prac
 • Zapamiętywanie nowo poznanych zwrotów

 

 

 

Leave a Reply