Konspekt

KONSPEKT DLA PRZEDSZKOLA

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  6- 1 Grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Santa Claus.

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem;
 • Poznawanie nowych piosenek w języku angielskim;
 • Rozumienie tekstu śpiewanego.

Cele szczegółowe:

 • Dzieci wiedzą co oznacza słowo Santa Claus;
 • Dzieci śpiewają piosenki w języku angielskim;
 • Uczeń ma świadomość czego dotyczą piosenki

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, historyjki obrazkowe.

Przebieg zajęć:

I jednostka lekcyjna

Temat: Santa Claus.

 1. Poznanie nowych słów.
 2. Zastosowanie słownictwa w piosenkach.
 3. Ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie słownictwa.
 4. Zakończenie zajęć.

 

 

Leave a Reply