Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  4 – 1 Grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowanie

Temat: Długie wieczory, Sztuka pisania listu, Baśniowy świat, Święty Mikołaj

Cele główne:

 • Doskonalenie umiejętności słuchania, wypowiadania się i czytania
 • Zapoznanie uczniów z elementami listu
 • Uzmysłowienie uczniom kim są  pomocnicy Świętego Mikołaja.

Cele szczegółowe: Umiejętność 

 • Czytania na głos
 • Pracy z tekstem
 • Napisania listu z uwzględnieniem obowiązujących cech
 • Zapoznanie dzieci z światem Św. Mikołaja.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Książka „Elementarz odkrywców” część 2 klasa 2; Ćwiczenia „Elementarz odkrywców” część 2 klasa 2; płyta CD

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Długie wieczory.

 1. Czytanie tekstu pt.: „Sąsiadka Zagadka”.
 2. Rozmowa dotycząca tekstu.
 3. Odpowiedzi na pytania związane z czytanką.
 4. Podsumowanie zajęć.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Sztuka pisania listu.

 1. Czytanie tekstu pt.: „Gdyby można było…”
 2. Odpowiadanie na pytania do tekstu.
 3. Poznawanie sztuki pisania listów.
 4. Zapoznanie się z nowymi zwrotami: nadawca, adresat.
 5. Próby pisania listu.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Baśniowy świat.

 1. Czytanie tekstu pt.: „Świat elfów”
 2. Rozmowa dotycząca tekstu.
 3. Kim są pomocnicy Mikołaja?- dyskusja kierowana.
 4. Podsumowanie zajęć.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Święty Mikołaj.

 1. Rozmowa o Św. Mikołaju.
 2. Odpowiedzi na pytania związane z czytanką.
 3. Piszemy list do Mikołaja.
 4. Podsumowanie zajęć.

 

 

 

Leave a Reply