Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  5 – 1 Grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Christmas holidays

Cele główne:

 • Wyjaśnienie terminu- Christmas
 • Poznawanie słów związanych ze świętami;
 • Umiejętność stosowania języka angielskiego w ćwiczeniach;
 • Zapamiętywanie nowo poznanych słów;

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje określenie Christmas;
 • Dzieci uczą się słów związanych ze świętami oraz z Św. Mikołajem;
 • Umiejętność rozwiązywania zadań logicznych.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, ćwiczenia od nauczyciela

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Christmas holidays.

 1. Omówienie tematu Christmas,
 2. Przetłumaczenie słów związanych z tematem,
 3. Ćwiczenia utrwalające słownictwo,
 4. Pobudzanie uczniów do logicznego myślenia w czasie zabawy.

 

 

 

 

Leave a Reply