Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  6 – 1 Grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Santa Claus

Cele główne:

 • Wyjaśnienie terminu- Santa claus
 • Poznawanie słów związanych ze świętami;
 • Umiejętność stosowania języka angielskiego w ćwiczeniach;
 • Zapamiętywanie nowo poznanych zwrotów;

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje określenie Santa claus;
 • Dzieci uczą się słów związanych ze świętami;
 • Umiejętność rozwiązywania zadań związanych z tematem;
 • Utrwalanie nowego słownictwa.

Metody:

 • Wykład;
 • Zdjęcia;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, ćwiczenia od nauczyciela

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Santa Claus.

 1. Omówienie tematu Santa Claus.
 2. Przetłumaczenie słów związanych z tematem.
 3. Ćwiczenia utrwalające słownictwo.
 4. Pobudzanie uczniów do logicznego myślenia w czasie zabawy.
 5. Praca plastyczna.

 

 

 

 

Leave a Reply